אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

מבוא

 סרטון תדמית 

הרשות הלאומית למלחמה בסמים הוקמה מכוח "חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ"ח – 1988". השר הממונה על הרשות בחוק הוא ראש הממשלה. סמכויות השר הממונה הועברו לשר לביטחון הפנים, בהחלטת ממשלה מס' 44 מיום 26.4.2009 אשר אושרה במליאת הכנסת ב-6.5.2009. בשנת 2012 הוסף לחוק נושא המאבק בשימוש לרעה באלכוהול ושם החוק שונה בהתאם:  "חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול"

עיקר תפקידיה של הרשות הינם:
גיבוש מדיניות לאומית והובלת המאבק בנגע הסמים ובשימוש לרעה באלכוהול; תיאום בין-משרדי ובין-מוסדי; ייזום ופיתוח שירותים בתחומי החינוך, המניעה, ההסברה, הטיפול והשיקום של נפגעי סמים ואלכוהול, אכיפת החוק, הקהילה, המחקר, הכשרת כוח אדם מקצועי, הפעלת מרכז מידע לאומי לנושאי הסמים והאלכוהול ועידוד ההתנדבות למאבק בנגע הסמים והשימוש לרעה באלכוהול.
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול מתאמת ומנחה מקצועית את פעילותם של משרדי הממשלה במכלול תחומי המאבק בנושאים אלה.

המשרדים השותפים באחריות ובעשייה הינם: 
משרד החינוך, התרבות והספורט בתחום החינוך למניעת השימוש בסמים והשימוש לרעה באלכוהול. משרדי הבריאות והרווחה בתחומי הטיפול והשיקום של נפגעי סמים ואלכוהול ובני משפחותיהם. המשרד לבטחון פנים, משרד הבטחון, משרד המשפטים ומשרד האוצר בתחומי אכיפת החוק. המשרד לקליטת העלייה ומשרד הפנים בפעילות המתקיימת בתחומי הרשויות המקומיות. בנוסף מעורבים ומשתתפים במאבק בנגע הסמים ובשימוש לרעה באלכוהול מספר רב של גופים וארגונים לרבות עמותות הפועלות בקהילה.

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול מופקדת בלעדית על:
הפצת מידע וקידום ההסברה בנושא הסמים במטרה להביא לשינוי האווירה הציבורית ביחס לשימוש לרעה בסמים ובאלכוהול; קידום המחקר בתחום הסמים והאלכוהול ובכלל זה ביצוע סקרים ארציים ועירוניים על היקף השימוש בסמים ובאלכוהול, וביצוע מחקרי הערכה על פעולות שמבוצעות על-ידי הרשות והמשרדים במגוון תחומי המאבק בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול; הכשרת כוח אדם מקצועי לעיסוק בנושא הסמים והאלכוהול וקידום מערך הפעילות הקהילתית למאבק בנגע הסמים והשימוש לרעה באלכוהול.

הרשות מבצעת את תפקידיה על פי יעדים מוגדרים ותוכניות עבודה מדידות ומבוקרות.

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת"ד 3985 ירושלים, מיקוד 9103902.
טלפון: 02-5675911.
פקס:  02-6513956

דואר אלקטרוני:
hotmail@antidrugs.gov.il

 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
אודות
כרטיס ביקור של הרשות
מבוא
חזון ויעדים
מבנה הרשות
היבטים חוקיים ומשפטיים בעבודת הרשות
פעילות שנתית
ניירות עמדה
טפסים
מכרזים ורכישות
אכיפה וחקיקה
חינוך ומניעה
טיפול ושיקום
לשכת המדען הראשי
אגף הדרכה ומידע ע''ש קרי לידס
פיתוח משאבי אנוש
קהילה
קשרי חוץ ושת''פ בינלאומי
תקשורת
ספרייה ופרסומים
יחידות איתור
קישורים
שאלות נפוצות
נתוני שימוש בסמים מישראל ומן העולם
מצגות, סרטים ומולטימדיה
בסביבה שלך
המשרד לביטחון הפנים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות ללרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956