אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר

מחקרים יישומיים בתחום מדעי החברה

השפעת המודעות למוות על נטילת סיכונים - תפקידן של תפיסות עולם תרבותיות
הקשר בין תמיכה חברתית ונכונות לבקש עזרה לצמיחה פוסט-טראומטית בקרב מכורים נקיים
הבדל בין סכיזופרנים ובעלי תחלואה כפולה ביכולת הערכת מצב רגשי
משמעות היחסים הזוגיים בחייהן של נשים מכורות לסמים
הקשר בין תפיסת מתבגרים את הקהילה כמקור למשאבי התמודדות לבין דפוסי חשיפה ומעורבות בשימוש בסמים
הפרופיל האישיותי וחומרת ההתמכרות בקרב אוכלוסיית מכורים לסמים ערבים ויהודים, 2011
הפרעות דיכאוניות ותפקידן בשימוש בחומרים ממכרים בקרב מבוגרים צעירים, 2011
פניות לעזרה בנושא חומרים פסיכואקטיביים: תפיסות תלמידים וצוות חינוכי במגזר הערבי
משמעות הטיפול בקהילה הטיפולית בעיני בוגרי הקהילה ומקומו בחייהם, 2011
דפוסי שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב נוער יוצא ברה"מ לשעבר, 2011
נטילת סיכונים בגיל ההתבגרות, 2011
תפקיד המורה במניעת השימוש בחומרים פסיכאוקטיביים בקרב תלמידים - 2010
ההבדל בין משתמשים לרעה בקנביס לבין מכורים לאופיאטים בחרדה ובכמיהה לסם - 2009
ערכים, עמדות והשימוש בסמים ואלכוהול בקרב סטודנטים ובני נוער בישראל - 2009
התקשרות, בקשת עזרה ונשירה מקהילות טיפוליות לנפגעי התמכרויות בישראל - 2008
בולטות מוות, משיכה מינית וכמיהה לסם - 2008
מנבאי נשירה מטיפול בקרב מכורים בקהילות לנפגעי סמים - 2009
פרופיל פסיכו-סוציאלי של התמכרות - 2009
הזהות האבהית של מכורים לסמים - 2009
השלכות החשיפה לטרור על הבריאות הנפשית והשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב מתבגרים
פניות לעזרה בנושא של חומרים פסיכו-אקטיביים, 2008
רמת הענישה וההיבט הטיפולי בעבירות סחר בסמים בישראל, 2007
רבוי המשמעויות של מוסיקה בחייהם של מכורים לסמים בתהליך גמילה ושיקום - 2008
דפוסי תקשורת במשפחה: צעירים והוריהם מדברים (או לא) על סמים - 2007
רמתם ההתפתחותית ואיכותם של ייצוגי האובייקט בקרב גברים נגמלים - 2006
ייחוס של הורים ערבים ויהודים כלפי השימוש לרעה בסמים של בניהם, 2006
לא רואים בעיניים: מתבגרים המעורבים בהתנהגויות פליליות ובסחר בסמים - 2006
הערכת הסיכון לשימוש בסמים אצל מתבגרים צעירים: פיתוח ויישום כלי מדידה חדש, 2005
תופעת עישון נרגילה בקרב מתבגרים בישראל: ניתוח סוציולוגי, 2005
עלה ירוק, צווארון לבן: שימוש שגרתי בסמי קנאביס בגילאי 35-50 - 2005
בצל ההתמכרות: פגיעות ותקווה של מתבגרים שגדלו עם הורה מכור, 2005
תיירות סמים, היבטים התנהגותיים וניהוליים - 2004
שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול במקום העבודה בישראל, 2004
יחסי גומלין בין המערכת הזוגית לבין התמכרות, גמילה וחזרה לסם: תפקידים של יחסי תמיכה בעיתות מצוקה.
נזקי הסמים: עלות הגמילה והמניעה לעומת התועלת הנובעת מהן
הפרעות אכילה והתמכרות: תווי דמיון ושוני כפי שהם משתקפים במדדי התמכרות ובאוריינטציה קוגניטיבית,2003
יחסי אובייקט ודפוסי התקשרות אצל מכורים לחומריםפסיכואקטיביים, 2002
קשר בין תמיכה חברתית ותכנית רוחנית לבין שינויים אישיותיים, רגשיים והתנהגותיים בקרב אסירים שנגמ, 2001
מאפיינים קהילתיים וקשריהם לעמדות של בני-נוער כלפי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים...
השפעת פסיכופתיה ודכאון על מוטיבציה לטיפול גמילה בקרב אסירים מכורים לסמים (לתואר מוסמך)
החזרה לזוגיות: השפעת דפוס ה''תלות השיתופית'' של בנות הזוג של בוגרי קהילות טיפוליות...
השפעת קבוצת הסתגלות על הנשירה של מטופלים חדשים ועל איכות ההסתגלות של הנשארים
הקשר בין תחושת קוהרנטיות וייחוסי אחריות לבעיה ולפתרון לבין גמילה וניהול חיים ללא סמי רחוב לאורך זמן
הערכת התפתחותם והתנהגותם של ילדים בגיל בית ספר אשר נולדו לאמהות או לאבות מכורים לסמים
השימוש בסמים אצל חולים הסובלים ממחלות פסיכיאטריות
השוואת מודל המחלה ומודל נטילת התרופות העצמית של התמכרות...
בדיקת התאמה ותקפות של-ASI (מח''ל)
קשר בין טיפול גמילה בקהילה הטיפולית בקרב גברים מכורים לסמים נרקוטיים, לבין תפקודי האגו שלהם
הקשר בין איפיוני המערכת המשפחתית והיחסים בין נערים והוריהם לבין מחוללות עצמית
דפוסים של תחלואה כפולה פסיכיאטרית במכורים לסמים באחזקת מתדון בישראל- קשריהם עם תוצאות הטיפול
''מסיבות אסיד'' בישראל
השפעת תפיסת המשפחה על התנהגות והשימוש בחומרים פסיכואקטביים בקרב בני נוער
טיפול ושיקום - שחיקה נפשית של מטפלים בנפגעי סמים
מיתוס הקהילה הטיפולית: הטיפול בהתמכרות לסמים כמנגנון לשליטה חברתית במטפלים ומטופלים
דפוסי זהות ודפוסי מעורבות בסמים/סטטוסים של גיבוש זהות כמנבאים דפוסי מעורבות בסמים בהתבגרות
מניעה - מסעי הסברה למניעת שימוש בסמים - סקירת פרסומי מחקר
בדיקת קשר בין נתונים סוציודמוגרפיים והצלחה בטיפול מתדון וגמילה
עמדות של עובדים סוציאלים כלפי סמים, אלכוהול ומתמכרים
מעקב אחר הנושרים ממ.מ.י.- מחקר לבדיקת קשר בין נתונים סוציודמוגרפים והצלחה בטיפול מתדון וגמילה
מעקב אחר התפתחותם של ילדים אשר נולדו לאמהות או לאבות מכורים לסמים בגיל ביה''ס
בדיקת המודל הטרנסתאורטי במרפאת מתדון: שלבי השינוי, תהליכי השינוי ומאזן ההחלטה
קומפולסיביות ואובססיביות בהתמכרות לאופייטים
הסבל כגורם להישארות בטיפול
הנרקומנים האנונימיים בישראל: תהליכי עזרה-עצמית ואמונה דתית בקרב מכורים לסמים, 1995
אכיפה - דפוסי קריירה עבריינית בקרב סוחרי סמים
פרהדיספוזיציה תוקפנית והתמכרות לסמים אופיאטים
מחקר מקרה-ביקורת ומחקר משפחתי אודות גורמי תורשה וסביבה ביצירת תכונת ההתמכרות לסמים
לקראת הבנת השימוש בסמים בנגב-שנה II
ערכי עבודה בקרב מתמכרים להרואין
קורות חיים מפורטות של נרקומנים ישראלים
היתכנות פיתוח מודל להערכת שוק הסמים בישראל
לקראת הבנת השימוש בסמים בנגב-שנה I
מוקד שליטה, דימוי עצמי וניורוטיות בקרב מתמכרים לסמים אופיאטים בישראל
''רמת הענישה'' - בעבירות על פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש

ערכים, עמדות והשימוש בסמים ואלכוהול בקרב סטודנטים ובני נוער בישראל - 2009

עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך בפסיכולוגיה חברתית מאת דקלה שרם-בניסון, בהנחיית ד"ר אריאל כנפו, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 

המחקר במלואו

תקציר

בדומה לכל התנהגות אנושית, גם צריכת סמים ואלכוהול היא התנהגות מורכבת הנגרמת כתוצאה מגורמים והסברים שונים. כל ניסיון לחקור את התופעה ולבחון את הגורמים המקדימים לה עשוי להשלים את חלקי התמונה המלאה ולסייע בהבנתה. המחקר הנוכחי מאפשר לבחון חלק מהמנגנונים הפסיכולוגיים העומדים מאחורי התנהגות צריכת סמים ואלכוהול בקרב אוכלוסיית הסטודנטים ובני הנוער בישראל. חשיבות המחקר טמונה בכך כי ככל שנטיב להבין מה הם הגורמים המקדימים לשתיית אלכוהול וצריכת סמים, כך נוכל לעצב באופן טוב יותר תוכניות מניעה ותוכניות לחינוך ערכי שמטרתן להפחית התנהגויות אלו.
טענת המחקר הנוכחי היא שהבדלים משמעותיים בערכים אישיים בין פרטים הצורכים סמים ואלכוהול לבין אלו שלא צורכים עשויים להסביר עמדות שונות כלפי סמים ואלכוהול, שבתורן עשויות לנבא התנהגות צריכה זו. באמצעות המסגרת התיאורטית של תיאורית הערכים של שוורץ (1992) נבחנה ההשערה כי מידת השימוש בסמים ואלכוהול קשורה להדגשת ערכים מסוימים יותר מאחרים. כלומר, פרטים אשר ערכי פתיחות לשינוי (הכוונה עצמית, גרייה, הדוניזם) הם בעדיפות גבוהה עבורם יצרכו יותר סמים ואלכוהול מאשר פרטים המונחים על פי ערכי שימור (מסורת, קונפורמיות, ביטחון). בחלקו השני של המחקר, נבחנה ההשערה כי ערכים אישיים עשויים להיות קשורים להתנהגות צריכת סמים ואלכוהול, הן באופן ישיר והן באופן בלתי ישיר, באמצעות תיווך של העמדות כלפי השימוש בסמים ואלכוהול. באופן ספציפי, המחקר התבסס על מודל ערכים-עמדות-התנהגות והציע כי עמדות כלפי סמים ואלכוהול הינן המנגנון המתווך את הקשר בין ערכים והתנהגות צריכת סמים ואלכוהול.
במחקר השתתפו 139 סטודנטים ו-143 בני נוער מאוניברסיטאות ובתי-ספר ברחבי הארץ. מבנה הערכים של הנבדקים נבדק באמצעות שאלון הדמויות למדידת ערכים של שוורץ, עמדותיהם כלפי סמים ואלכוהול נבדקו באמצעות שאלון עמדות שבחן באיזו מידה הנבדק בעל עמדה התומכת בשימוש בחומרים אלו והתנהגות הצריכה של סמים ואלכוהול נבדקה באמצעות דיווח-עצמי של הנבדקים באשר לצריכתם.
ממצאי חלקו הראשון של המחקר העידו כי בקרב מדגם הסטודנטים נמצאה תמיכה מלאה להשערות המחקר. כך שככל שערכי הפתיחות לשינוי הינם בעדיפות גבוהה יותר כך הסבירות לשימוש בסמים ואלכוהול עולה, וכן כי ככל שערכי השימור הינם בעדיפות גבוהה יותר כך הסבירות לשימוש בסמים ואלכוהול פוחתת. כלומר, מידת השימוש בסמים ואלכוהול קשורה להדגשת ערכים מסוימים יותר מאשר אחרים. לעומת זאת, בקרב מדגם בני הנוער נמצאה תמיכה חלקית בלבד להשערות המחקר. נמצא כי שימוש בסמים ואלכוהול קשור באופן חיובי לערכי גרייה והדוניזם, אך לא לערכי הכוונה עצמית, וכי שימוש בסמים ואלכוהול קשור באופן שלילי לערכי ביטחון, אך לא לערכי קונפורמיות ומסורת.
בחלקו השני של המחקר, נבחנה השפעתן של העמדות על קשרים אלו. בקרב מדגם הסטודנטים, נמצאה תמיכה לכך שעמדות התומכות בשימוש בסמים מתווכות הן את הקשר החיובי בין העדפה לערכי גרייה והדוניזם לבין שימוש בסמים והן את הקשר השלילי בין העדפה לערכי מסורת, קונפורמיות וביטחון לבין שימוש בסמים. אולם, לא נמצאה תמיכה לכך שעמדות התומכות בשימוש בסמים מתווכות את הקשר החיובי בין העדפה לערכי הכוונה עצמית לבין שימוש בסמים. אותם הממצאים נמצאו באשר לתפקיד המתווך של עמדות התומכות בשימוש באלכוהול בקרב מדגם הסטודנטים. בקרב מדגם בני הנוער, נמצא כי עמדות התומכות בשימוש בסמים מתווכות את הקשר החיובי בין העדפה לערכי הדוניזם לבין שימוש בסמים וכי עמדות התומכות בשימוש באלכוהול מתווכות את הקשר החיובי בין העדפה לערכי הדוניזם וגרייה לבין שימוש באלכוהול.
הממצאים מצביעים על כך שערכי הפתיחות לשינוי מהווים גורם סיכון פנימי לשימוש בסמים ואלכוהול, בעוד ערכי השימור מהווים גורם הגנה פנימי לשימוש בחומרים אלו. ההשלכות הפרקטיות לפיתוח ובניית תוכניות מניעה נידונות, תוך שימת דגש על הקשר שבין ערכיו האישיים של הפרט לבין עמדותיו כלפי סמים ואלכוהול. מעבר לתרומתן היישומית, תוצאות המחקר מהוות תמיכה לספרות העוסקת בתיאורית הערכים ובקשרים הנצפים בין ערכים והתנהגות, כמו גם תמיכה להיררכיית ערכים-עמדות-התנהגות, כפי שתוארה אצל Homer & Khale (1988).

 
English
Русский
العربية
טפסים
מכרזים ורכישות
אכיפה וחקיקה
חינוך ומניעה
אלטרנתיב
טיפול ושיקום
לשכת המדען הראשי
לשכת המדען הראשי
מחקרים שהסתיימו
ראשי
סקרים
מחקרי הערכה
מחקרים יישומיים בתחום מדעי החברה
מחקרים יישומיים בתחום מדעי הטבע, הרפואה והטכנולוגיה
מחקרים בביצוע
סקרי "יד על הדופק"
סיכומי מחקרים
טפסי בקשה למענקי מחקר ולמלגות השתלמות
לקטי ידיעות תקופתיים בתחום הסמים
סיכומים ומצגות
אגף הדרכה ומידע ע''ש קרי לידס
פיתוח משאבי אנוש
קהילה
קשרי חוץ ושת''פ בינלאומי
תקשורת
ספרייה ופרסומים
יחידות איתור
שאלות נפוצות
נתוני שימוש בסמים מישראל ומן העולם
מצגות, סרטים ומולטימדיה
קישורים
אתר המשרד לביטחון הפנים
פורומים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות ללרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956