המשרד לביטחון הפנים
הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

גופי האכיפה

גופי האכיפה במדינת ישראל

הרשות למלחמה בסמים הנה גוף העל הלאומי אשר על פי חוק תפקידה לחבר לפעילות משותפת, מתואמת ויעילה יותר את כלל הגופים העוסקים באכיפת החוק במדינת ישראל. ברשות מתבצעת חשיבה משותפת עם גופים אלה ביחס ליוזמות משותפות וכמו כן מסייעת הרשות בתקציבים מסוימים למיסוד יוזמות מבצעיות או טכנולוגיות חדשות בתחום האכיפה התורמות למאבק בסמים.

המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל

אחראי על פי חוק על לוחמה בסמים ברמת השימוש והסחר כאחד. פעילות המשטרה מתנהלת במסגרת מחוזותיה ויחידותיה השונות, כאשר המיקוד הנו במספר נקודות עיקריות:

  • מניעת החדרת סמים ארצה, בין השאר על ידי שתוף פעולה עם משטרות זרות המושג על ידי נציגי משטרת ישראל בחו"ל.
  • לוחמה במוקדי סחר מזוהים במדינת ישראל.
  • הגברת חשיפת תופעת השימוש הבלתי חוקי בקרב בני נוער. בהקשר זה הוקמו בשנתיים האחרונות יחידות נוער חשיפה במחוזות/מרחבים של המשטרה. 
  • הרשות מסייעת למשטרת ישראל בייזום פרוייקטים ולוגיסטיקה.
  • אכיפת החוק לגבי רישוי מוסדות גמילה.

משרד האוצר/יחידת הסמים של אגף המכס

היחידה הוקמה בשנת 1995 ביוזמת הרשות למלחמה בסמים במטרה לסתום את אחת הפרצות העיקריות בהחדרת סמים לישראל : נמלי הים והאוויר. ביחידה משרתים מספר עשרות פקחים הפעילים ביחידות המכס השונות. ליחידה גם יחידת כלבנים.

שירות בתי הסוהר/המשרד לביטחון פנים

יחידת 'דרור' בשירות בתי הסוהר הוקמה ביוזמת ומימון הרשות למלחמה בסמים במטרה לסיכול הברחות סמים לתוך בתי הכלא וחשיפת סמים בתוכם. היחידה כפופה למחלקת המודיעין של שירות בתי הסוהר ונעזרת בכוח אדם נוסף בפעילותה.

משטרה צבאית

מתפקידה למנוע שימוש, סחר והפצת סמים בתוך כלל יחידות צה"ל ולאכוף זאת. הענישה היא על ידי בית דין צבאי על פי פקודת מטכ"ל. המשטרה הצבאית אוספת נתונים תקופתיים יחד עם מקרפ"ר, לאבחון מגמות שימוש בסמים והיקפו, ועורכת קורסים והשתלמויות לאוכלוסיות יעד שונות בתוך צה"ל.

שיתוף פעולה בין גורמי האכיפה לגורמי מניעת סמים

אנשי משטרה משתתפים מזה שנים בפעילות מניעה בית ספרית, בין אם בתוכנית מניעה מובנית ובין אם בהרצאות חד פעמיות. לפעילות זו, המעודדת על ידי הרשות למלחמה בסמים, נוספו לאחרונה יוזמה ייחודית: 'בית הספר הבטוח'.

הבסיס ומודל זה הינו 'שוטר בית ספרי' הנמצא בבית הספר כמורה לכל דבר לפחות יומיים בשבוע. תפקידו להופיע בפני כתות בית הספר וגם לקבל בחדרו תלמידים המבקשים 'שירותי משטרה'. משטרת ישראל רואה במודל זה צורך חיוני לצמצום תופעות עבריינות בתחום בית הספר ומחוצה לו בנושאים כאלימות,שימוש בסמים ועבריינות נוער על כל תחומיה.
 

 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
הקו החם
אגף טיפול ושיקום
אגף אכיפה וחקיקה
אכיפה וחקיקה
עיקרי מדיניות האכיפה
גופי האכיפה
אמנות בין לאומיות
שוק הסמים בישראל
פקודת הסמים המסוכנים
פיצוציות
אלכוהול - חוקים ותקנות
אגף חינוך ומניעה
אגף הדרכות ומידע
אגף קהילה
מרכזי טיפול
מחקרי המדען
ספרייה ופרסומים
עלוני הסברה
טפסים
קישורים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956