המשרד לביטחון הפנים
הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

במדעי החברה והרווחה

משמעות היחסים הזוגיים בחייהן של נשים מכורות לסמים
טיולי תרמילאים: חוויה של גיבוש זהות או של בלבול ואובדן דרך? התרומה של גורמי סיכון והגנה, 2012
הקשר בין תפיסת מתבגרים את הקהילה כמקור למשאבי התמודדות לבין דפוסי חשיפה ומעורבות בשימוש בסמים
תרומתם של חיפוש ריגושים ואימפולסיביות להשפעת התערבות באמצעות אתגר על כמיהה לסמים, 2011
הפרופיל האישיותי וחומרת ההתמכרות בקרב אוכלוסיית מכורים לסמים ערבים ויהודים, 2011
הפרעות דיכאוניות ותפקידן בשימוש בחומרים ממכרים בקרב מבוגרים צעירים, 2011
פניות לעזרה בנושא חומרים פסיכואקטיביים: תפיסות תלמידים וצוות חינוכי במגזר הערבי
משמעות הטיפול בקהילה הטיפולית בעיני בוגרי הקהילה ומקומו בחייהם, 2011
דפוסי שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב נוער יוצא ברה"מ לשעבר, 2011
נטילת סיכונים בגיל ההתבגרות, 2011
תפקיד המורה במניעת השימוש בחומרים פסיכאוקטיביים בקרב תלמידים - 2010
ההבדל בין משתמשים לרעה בקנביס לבין מכורים לאופיאטים בחרדה ובכמיהה לסם - 2009
ערכים, עמדות והשימוש בסמים ואלכוהול בקרב סטודנטים ובני נוער בישראל - 2009
התקשרות, בקשת עזרה ונשירה מקהילות טיפוליות לנפגעי התמכרויות בישראל - 2008
בולטות מוות, משיכה מינית וכמיהה לסם - 2008
מנבאי נשירה מטיפול בקרב מכורים בקהילות לנפגעי סמים - 2009
פרופיל פסיכו-סוציאלי של התמכרות - 2009
הזהות האבהית של מכורים לסמים - 2009
השלכות החשיפה לטרור על הבריאות הנפשית והשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב מתבגרים
פניות לעזרה בנושא של חומרים פסיכו-אקטיביים, 2008
רמת הענישה וההיבט הטיפולי בעבירות סחר בסמים בישראל, 2007
רבוי המשמעויות של מוסיקה בחייהם של מכורים לסמים בתהליך גמילה ושיקום - 2008
דפוסי תקשורת במשפחה: צעירים והוריהם מדברים (או לא) על סמים - 2007
רמתם ההתפתחותית ואיכותם של ייצוגי האובייקט בקרב גברים נגמלים - 2006
ייחוס של הורים ערבים ויהודים כלפי השימוש לרעה בסמים של בניהם, 2006
לא רואים בעיניים: מתבגרים המעורבים בהתנהגויות פליליות ובסחר בסמים - 2006
הערכת הסיכון לשימוש בסמים אצל מתבגרים צעירים: פיתוח ויישום כלי מדידה חדש, 2005
תופעת עישון נרגילה בקרב מתבגרים בישראל: ניתוח סוציולוגי, 2005
עלה ירוק, צווארון לבן: שימוש שגרתי בסמי קנאביס בגילאי 35-50 - 2005
בצל ההתמכרות: פגיעות ותקווה של מתבגרים שגדלו עם הורה מכור, 2005
תיירות סמים, היבטים התנהגותיים וניהוליים - 2004
שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול במקום העבודה בישראל, 2004
יחסי גומלין בין המערכת הזוגית לבין התמכרות, גמילה וחזרה לסם: תפקידים של יחסי תמיכה בעיתות מצוקה.
נזקי הסמים: עלות הגמילה והמניעה לעומת התועלת הנובעת מהן
הפרעות אכילה והתמכרות: תווי דמיון ושוני כפי שהם משתקפים במדדי התמכרות ובאוריינטציה קוגניטיבית,2003
יחסי אובייקט ודפוסי התקשרות אצל מכורים לחומריםפסיכואקטיביים, 2002
קשר בין תמיכה חברתית ותכנית רוחנית לבין שינויים אישיותיים, רגשיים והתנהגותיים בקרב אסירים שנגמ, 2001
מאפיינים קהילתיים וקשריהם לעמדות של בני-נוער כלפי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים...
השפעת פסיכופתיה ודכאון על מוטיבציה לטיפול גמילה בקרב אסירים מכורים לסמים (לתואר מוסמך)
החזרה לזוגיות: השפעת דפוס ה''תלות השיתופית'' של בנות הזוג של בוגרי קהילות טיפוליות...
השפעת קבוצת הסתגלות על הנשירה של מטופלים חדשים ועל איכות ההסתגלות של הנשארים

 עמדות לגבי הפרעת שימוש בחומרים בקרב סטודנטים במקצועות בריאות הנפש בישראל (במסגרת לימודים לתואר מוסמך)

בניהו רצון בלומנפלד, בהנחיית ד"ר דניאל פיינגולד, אוניברסיטת אריאל

לדו"ח המחקר

תקציר

הפרעת שימוש בחומרים היא תופעה נרחבת הפוגעת ביחידים רבים ובחברה ככלל.  אף על פי שהמחקר בנושא מראה כי מדובר במצב רפואי בעל מרכיב גנטי משמעותי, אנשים רבים, בתוכם אנשי מקצוע, עדיין נוטים להאשים אנשים הסובלים מהפרעה זו במצבם. יתרה מכך, הפרעת שימוש בחומרים נמצאה כהפרעה הנפשית המעוררת עמדות שליליות ביותר, בדומה לסכיזופרניה, באופן אשר פוגע בטיפול שמטופלים הסובלים מההפרעה מקבלים. שני גורמים בולטים בהשפעתם על עמדות כלפי אנשים הסובלים מהפרעת שימוש בחומרים הם תדירות העבודה והמפגש עם עימם, וכן ידע והכשרה בנוגע לטיפול בהפרעה. מטרתו של מחקר זה היא לבדוק את תרומתם הייחודית של הידע וההכשרה לקשר שבין מידת ואופי ההכשרה לבין עמדות כלפי אנשים הסובלים מהפרעת שימוש בחומרים. לשם כך נבחרו סטודנטים לתואר ראשון ושני בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וקרימינולוגיה אשר עדיין לא התחילו בעבודה מעשית, כאוכלוסיית המחקר. על מנת לבחון את ההשפעה של צורות שונות של הכשרה על עמדות, נשלחו שאלונים המודדים את מידת ואופי ההכשרה לעבודה עם אוכלוסייה זו, מידת מוכרות אישית עם הפרעת שימוש בחומרים, מאפייני אישיות וכן מספר היבטים של עמדות. מתוצאות המחקר עלה פער מובהק במדד העמדות הסטראוטיפיות לפיו סטודנטים לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית רואים באנשים הסובלים מהפרעת שימוש בחומרים יותר קורבנות של מחלה, לעומת סטודנטים לקרימינולוגיה ומקצועות ריאליים אשר מסתכלים עליהם יותר כפושעים. כמו כן נמצא פער מובהק במדד העמדות החבויות, לפיו סטודנטים מהמקצועות הטיפוליים נטו יותר לגלות אמפתיה ונכונות לעזור לנוכח תיאור מקרה של אדם הסובל מהפרעת שימוש בחומרים לעומת סטודנטים מהמקצועות הריאליים.  משתנים נוספים אשר נמצאו בעלי השפעה חיובית על עמדות היו השתתפות בהרצאה אקדמית בנושא הפרעת שימוש בחומרים, היכרות עם שיטת 12 הצעדים ומאפייני האישיות נעימות ונוירוטיות בקרב הסטודנטים. מדיון בממצאים עלה כי ייתכן ועמדותיהם החיוביות יחסית של סטודנטים לפסיכולוגיה - חרף מידת ההכשרה הנמוכה במסלול זה - קשורה לדגש ששמים בתכניות הכשרה לפסיכולוגיה על בחינה עצמית של מניעים ודעות קדומות אשר עשויים לעלות במהלך עבודה עם מטופלים. בקרב סטודנטים הלומדים עבודה סוציאלית רמות גבוהות של נעימות, המקושרת עם אמפתיה, עשויות להסביר את עמדותיהם החיוביות יותר. לבסוף, ייתכן כי אופי ההכשרה שמקבלים סטודנטים לקרימינולוגיה, אשר מדגיש את ההיבטים העברייניים של שימוש בחומרים, תרם לעמדות החיוביות פחות של קבוצה זו.       

 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
הקו החם
אגף טיפול ושיקום
אגף אכיפה וחקיקה
אגף חינוך ומניעה
אגף הדרכות ומידע
אגף קהילה
מרכזי טיפול
מחקרי המדען
מחקרים
מחקרי הערכה
במדעי החברה והרווחה
במדעי הטבע והרפואה
מחקרים - סיכומים
סקרי 'יד על הדופק'
סיכומים ומצגות
לקטי ידיעות תקופתיים
נתוני שימוש בסמים
ספרייה ופרסומים
עלוני הסברה
טפסים
קישורים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956