אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר

סקרים

נוער בישראל: דפוסי שימוש והתייחסות לחומרים ממכרים 2011
   
סקר "יד על הדופק" מס' 3, ינואר 2013
   
סקר "יד על הדופק" מס' 2, יוני 2012
   
סקר "יד על הדופק" מס' 1, ספטמבר 2011
   
שימוש בחומרים בקרב סטודנטים במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
   
לרשימת סקרים נוספים
   
 השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב נוער ערבי בערים ערביות ומעורבות, 2010
 
דפוסי שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב נוער יוצא ברית המועצות לשעבר, 2011
 
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תלמידים ערבים בישראל, 2009
 
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תושבי מדינת ישראל 2009
 
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב מבוגרים ערבים בישראל 2008
 
צריכת סמים של גילאי 18-30 ביישובים כפריים 2008
 
חשיפה של מתבגרים לאירועי חיים שליליים ושימוש בחומרים 2008
 
עלייה בזיהוי השימוש בסמים ואלכוהול באוכלוסיית הילדים הפונים למיון
 
שימוש בחומרים פסיכואקטיביים ועבריינות נלווית בקרב בני נוער יוצאי חבר העמים 2007
 
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תושבי מדינת ישראל מחקר אפידמיולוגי, 2005
 
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב האוכלוסייה הבדואית שבנגב 2004
 
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תלמידים ונושרים במגזר הערבי והדרוזי 2004
 
דפוסי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל 2003
 
סקר עמדות ושימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ 2003
 
עמדות כלפי השימוש בסמים בקרב בני נוער במגזר הערבי: הקשר לגורמים אישיים וחברתיים 2003
 
השימוש בחומרים פסיכואקטיבים בקרב נוער מנותק בישראל 1998
 
איפיון קליני של ילדים ומתבגרים הפונים לחדר המיון
 
השימוש בסמים ובתרופות בישראל
 
סקר במגזר הערבי אחרי הקמפיין ''או חיים או סמים'', 2002
   
   לסקרים נוספים... 
 
English
Русский
العربية
טפסים
מכרזים ורכישות
אכיפה וחקיקה
חינוך ומניעה
אלטרנתיב
טיפול ושיקום
לשכת המדען הראשי
לשכת המדען הראשי
מחקרים שהסתיימו
סקרים
מחקרי הערכה
מחקרים יישומיים בתחום מדעי החברה
מחקרים יישומיים בתחום מדעי הטבע, הרפואה והטכנולוגיה
מחקרים בביצוע
סיכומי מחקרים
טפסי בקשה למענקי מחקר ולמלגות השתלמות
לקטי ידיעות תקופתיים בתחום הסמים
סיכומים ומצגות
אגף הדרכה ומידע ע''ש קרי לידס
פיתוח משאבי אנוש
קהילה
קשרי חוץ ושת''פ בינלאומי
תקשורת
ספרייה ופרסומים
יחידות איתור
שאלות נפוצות
נתוני שימוש בסמים מישראל ומן העולם
מצגות, סרטים ומולטימדיה
קישורים
אתר המשרד לביטחון הפנים
פורומים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות ללרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956