אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר

סקרים

נוער בישראל: דפוסי שימוש והתייחסות לחומרים ממכרים 2011
שימוש בחומרים בקרב סטודנטים במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב נוער ערבי בערים ערביות ומעורבות
דפוסי שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב נוער יוצא ברית המועצות לשעבר, 2011
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תלמידים ערבים בישראל, 2009
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תושבי מדינת ישראל 2009
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב מבוגרים ערבים בישראל 2008
צריכת סמים של גילאי 18-30 ביישובים כפריים 2008
חשיפה של מתבגרים לאירועי חיים שליליים ושימוש בחומרים 2008
עלייה בזיהוי השימוש בסמים ואלכוהול באוכלוסיית הילדים הפונים למיון
שימוש בחומרים פסיכואקטיביים ועבריינות נלווית בקרב בני נוער יוצאי חבר העמים 2007
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תושבי מדינת ישראל מחקר אפידמיולוגי, 2005
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב האוכלוסייה הבדואית שבנגב 2004
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תלמידים ונושרים במגזר הערבי והדרוזי 2004
דפוסי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל 2003
סקר עמדות ושימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ 2003
עמדות כלפי השימוש בסמים בקרב בני נוער במגזר הערבי: הקשר לגורמים אישיים וחברתיים 2003
השימוש בחומרים פסיכואקטיבים בקרב נוער מנותק בישראל 1998
איפיון קליני של ילדים ומתבגרים הפונים לחדר המיון
השימוש בסמים ובתרופות בישראל
סקר במגזר הערבי אחרי הקמפיין ''או חיים או סמים'', 2002
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תושבי מדינת ישראל 2001 – מחקר אפידמיולוגי V
עמדות הבוגרים והנוער בנושא השימוש בסמים לאחר קמפיין ''אקסטזי זה רעל כימי'', 2001
עמדות הבוגרים והנוער בנושא השימוש בסמים, ערב שלב ב' בקמפיין ''אקסטזי זה רעל כימי''
סקר בנושא פניות לחדרי מיון הקשורות לשימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים, 2000
סקר עמדות בקרב בני נוער בנושא שימוש בקלים ולגליזציה
דפוסי שימוש בסמים בקרב נוער יוצא אתיופיה בישראל – מחקר גישוש
סקר דעת קהל בנושא שימוש בסמים ''קלים'' ולגליזציה
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תלמידים ונושרים מבתי ספר בקרב האוכלוסיה הערבית במדינת ישראל 1998
מחקר המשך על צריכת סמים של גילאי 30-18 בקיבוצים
שימוש בסמים ע''י מתאשפזים בבי''ח פסיכיאטרי: היבטים קליניים ופרוגנוסטיים
מחקר הערכה של חשיפה למסע הסברה למניעת השימוש בסמים מסוג אסיד
השימוש בחומרים פסיכואקטיבים בישראל ועמדות כלפי השימוש 1998: מחקר אפידמיולוגי IV
סקר חוזר של החשיפה לנגיף האיידס, לנגיפי הפטיטיס ונגיפי HTLV במשתמשים בסמים באיזור ירושלים 1995
סקר עמדות ושימוש בסמים בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה 1996
סקר סמים בעיר אשקלון
סקר סמים בעיר ראשון לציון
סקר סמים בעיר רמלה
סקר סמים בעיר לוד
פרוייקט סמים באילת – עמדות והיקף השימוש בקרב בני נוער
סקר שימוש בסמים בעיר אשדוד
סקר שימוש בסמים בבאר שבע
סקר השימוש בסמים בת''א- יפו: איתור גיאוגרפי
סקר עמדות ושימוש בסמים בקרב סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים 1994
השימוש בחומרים פסיכואקטיבים בישראל ועמדות כלפי השימוש 1995: מחקר אפידמיולוגי III
סקר עמדות ושימוש לרעה בסמים ואלכוהול בקרב סטודנטים מהאוניברסיטה העברית 1995
צריכת סמים של גילאי 30-18 בקיבוצים
מחקר על סמים, אוניברסיטת בן-גוריון
השימוש בסמים ובתרופות בישראל: מה השתנה בעשור האחרון (1992-1982)?
עמדות נוער בכיתות י-יב בבתי-ספר תיכון בקיבוצים ובערים ...
סקר נוגדים ל – HIV, HTLV הפטיטים, D, B ו-C באוכלוסיית משתמשים בסמים באיזור ירושלים
השימוש בסמים ובאלכוהול בקרב תושבי מדינת ישראל 1992: מחקר אפידמיולוגי II
סקר ראשוני על שימוש בסמים אצל חולים הסובלים ממחלות פסיכיאטריות
שימוש בסמים ואלכוהול בקרב תושבי מדינת ישראל 1989: מחקר אפידמיולוגי I
 
English
Русский
العربية
טפסים
מכרזים ורכישות
אכיפה וחקיקה
חינוך ומניעה
אלטרנתיב
טיפול ושיקום
לשכת המדען הראשי
לשכת המדען הראשי
מחקרים שהסתיימו
ראשי
סקרים
מחקרי הערכה
מחקרים יישומיים בתחום מדעי החברה
מחקרים יישומיים בתחום מדעי הטבע, הרפואה והטכנולוגיה
מחקרים בביצוע
סקרי "יד על הדופק"
סיכומי מחקרים
טפסי בקשה למענקי מחקר ולמלגות השתלמות
לקטי ידיעות תקופתיים בתחום הסמים
סיכומים ומצגות
אגף הדרכה ומידע ע''ש קרי לידס
פיתוח משאבי אנוש
קהילה
קשרי חוץ ושת''פ בינלאומי
תקשורת
ספרייה ופרסומים
יחידות איתור
שאלות נפוצות
נתוני שימוש בסמים מישראל ומן העולם
מצגות, סרטים ומולטימדיה
קישורים
אתר המשרד לביטחון הפנים
פורומים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות ללרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956