המשרד לביטחון הפנים
הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
О нас
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

Цели и задачи

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

  Управление станет главной профессиональной системой в  государстве Израиль, мобилизующей и координирующей деятельность правительственных  структур и общественных организаций в борьбе с наркотиками.

  Управление будет стремиться к созданию в Израиле такой общественно-политической атмосферы, в которой использование всех видов наркотиков считалось бы позорным и подвергалось всеобщему осуждению.

  Управление сосредоточит свою деятельность среди молодежи: детей, подростков и солдат срочной службы.

  Управление будет особо развивать меры по предотвращению употребления наркотиков и выделит средства для особого внимания к слоям населения, находящимся в группе риска.

  Управление будет представлять собой главный Центр государства Израиль по информации и исследованиям в сфере борьбы с наркоманией.

  Управление будет стимулировать государственные структуры, общественные и частные  организации к созданию систем, оказывающих помощь пострадавшим от наркотиков.

  Управление будет следить за четким исполнением закона, запрещающего применение наркотиков с тем, чтобы добиться уменьшения источников продажи наркотиков и усиления мер по предотвращению их употребления.

  Управление улучшит и расширит профессиональные кадры в сфере предотвращения употребления наркотиков, оказания помощи и реабилитации пострадавшим от наркотиков и выполнения закона, и будет всемерно развивать добровольческую деятельность в этой сфере.

 
סמל מדינת ישראל
עברית
English
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
О нас
О нас
Цели и задачи
Cтруктура организации
Планы работы
Hаша позиция
Бланки
Наркотики и их влияние
Законодательство
Надзор за соблюдением закона
Статьи и реклама
Просвещение и профилактика
Лечение и реабилитация
Община
Полезные ссылки
Вопросы и ответы
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956