המשרד לביטחון הפנים
הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
О нас
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

Надзор за соблюдением закона

Надзор за соблюдением закона

    
Департамент надзора за соблюдением закона при национальном Управлении по борьбе с наркотиками отвечает за несколько функций:

  формирование и реализация политики контроля и надзора, а также внедрение ее в
   общенациональном масштабе

  координация между различными организациями, действующими в этой сфере

 
продвижение законодательных инициатив, касающихся борьбы с опасными наркотиками, а
    также других законов, имеющих отношение к преступлениям, связанных с наркотиками;
    законам и постановлениям, касающимся лечения наркоманов и деятельности по
    предотвращению использования наркотиков.

Управление работает в сотрудничестве с правительственными учреждениями, министерствами и различными организациями, занимающимися реализацией законов на практике: полицией Израиля, управлением тюрем, антинаркотическим департаментом израильской таможни, министерством юстиции, военной полицией, министерством здравоохранения, налоговым управлением, министерством внутренних дел, министерством социального обеспечения, министерством просвещения и другими.

 
סמל מדינת ישראל
עברית
English
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
Бланки
Наркотики и их влияние
Законодательство
Надзор за соблюдением закона
Надзор за соблюдением закона
Надзор за соблюдением закона
Главные принципы
Международные конвенции по контролю над наркотиками
Pынок наркотиков в Израиле
Вещества, включенные в список опасных наркотиков
Патруль
Дорожные аварии под воздействием алкоголя
"Oпасные" киоски
Статьи и реклама
Просвещение и профилактика
Лечение и реабилитация
Община
Полезные ссылки
Вопросы и ответы
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956