המשרד לביטחון הפנים
הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

כרטיס ביקור של הרשות

הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול

המשרד לביטחון פנים הוביל ייסד רשות לאומית שתוביל את המאמץ הממשלתי למניעת אלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול.

עקרונות מרכזיים:

מקור מרכזי לביסוס ותמיכה במשילות המקומית (רשויות מקומיות) במאמץ למניעה והתמודדות עם פשיעה, אלימות, אלכוהול וסמים.
הרשות החדשה תהווה זרוע תומכת במשילות המקומית. הרשות תהווה מקור לידע מקצוע ומשאבים לביסוס יכולת ההתמודדות של רשויות מקומיות וקהילות עם פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.

 • מומחיות במניעה
  הרשות החדשה מהווה גוף מקצועי מוביל בתחום מניעת פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול. מוקד המומחיות של הרשות החדשה הינו מניעה, המקיפה בתוכה גישות שונות כדוגמת מניעה מצבית ומניעה מבוססת קהילה.
    
 • גורם מאיץ ומתאם ברמה לאומית
  התמודדות עם אלימות, סמים ואלכוהול מתבצעת גם במסגרת משטרה, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הרווחה. הרשות החדשה מהווה גורם מאיץ תהליכים לאומיים ומקדם תיאום בין כלל הגורמים בממשלת ישראל הפועלים בתחומי ההתמודדות עם פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים. בפרט, הרשות החדשה מעורבת בקידום חקיקה חדשה המותאמת לאתגרים המשתנים.

 • יצירה וחדשנות בתגובה לצרכים משתנים
  הרשות החדשה מזהה מגמות ותופעות חדשות של פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים. יכולת הזיהוי תיתמך בפניות וגמישות לתגובה וליוזמה מענים המבוססים על יצירה וחדשנות.

אסטרטגיות מרכזיות

 • הפניית משאבים וכ"א לטובת ריכוז המאמץ ברמת הרשות המקומית:
  המשרד לביטחון פנים מפנה לכל אחת מהרשויות בהן מיושמת התכנית, משאבים לטובת העסקת מנהל יישובי לריכוז ותיאום הפעולות וכן משאבים המשמשים להפעלת תכניות ויוזמות שונות.
  מטה הרשות החדשה תומך את הפעילות היישובית באמצעות ידע מקצועי, הנחיה וליווי. בכל יישוב מוקדמים מנגנונים של ועדות יישוביות המבטיחות פעולה מתואמת ורציפה.
   
 • מיקוד מאמץ ביעדים, תופעות ואזורים גיאוגרפים מוגדרים
  בכל רשות מקומית בה פועלת התכנית, מזוהות תופעות של פשיעה ואלימות וכן מזוהים אזורים וזירות ציבוריות (לדוגמא, פארקים, אזורי בילוי ומסחר) המתאפיינים בריבוי של פשיעה, שימוש בסמים ואלכוהול.
  זיהוי התופעות והאזורים בהם מתמקד המאמץ מבוסס הן על נתוני משטרה והן על מידע שמקורו ברשות המקומית, ברשתות החברתיות, בתהליכי שיתוף ציבור ובסקרים הנערכים ביוזמת הרשות.
  בכל היישובים נבנות תכניות המיועדות למניעה ולצמצום התופעות הנבחרות. תכניות אלה מבוססות על אסטרטגיות וכלים מגוונים: הסברה, מתן אלטרנטיבות לבני נוער, גיוס תושבים ופעילים, מניעה מצבית (שינויים בסביבה הפיזית), ועוד.

 • תכניות המבוססות על פרקטיקות מוצלחות
  לאורך השנים זוהו תכניות שהוכיחו עצמן כתכניות הניתנות ליישום פשוט וקל וכן כתכניות המוערכות כאפקטיביות במניעה וצמצום של אלימות, סמים ואלכוהול. תכניות אלה זוכות ליישום נרחב ולתמיכה של משאבי המשרד:
   
  • מוקדים רואים
  • מדריכי מוגנות - מדריכים הפועלים במסדרונות, בחצר ובכל הזירות הלא פורמאליות בבתי הספר
  • חופשות בטוחות - הפעלת מענים לבני נוער בזמני החופשות
  • סיירות הורים
  • העלאת מודעות - פעולות הסברה וימי עיון לתושבים ואנשי מקצוע
  • עו"ס משטרה - מודל ייחודי למדינת ישראל. במסגרת המודל פועלות בכ- 40 תחנות משטרה עובדות סוציאליות, המלוות נשים נפגעות אלימות ומסייעות בתיווך בינן לבין גורמי האכיפה והטיפול בקהילה.
  • עבודה עם הורים - סדנאות ומתן כלים להורים לחיזוק המעורבות והפיקוח על ילדיהם.
    
 • שיקום וטיפול במכורים
  כמו במדינות רבות אחרות בעולם, השנים האחרונות התאפיינו בשיח ציבורי מפותח על לגאליזציה של קנאביס. במסגרת זו אומצה לאחרונה גישה של אי הפללה וכן הוכנסו רפורמות בכל הנוגע לשימושים רפואיים בקנאביס.

  שינויים אלה הצריכו חשיבה מאומצת על מאמצי ההסברה ועל אסטרטגיות המניעה בקרב בני נוער ואוכלוסיות בעלות פגיעות גבוהה. הגישות שאומצו מתבססות בעיקר על מניעה שניונית ועידוד הפנייה לשירותי טיפול, ולצידם מניעה אוניברסאלית המבוססת על תפיסה של קידום בריאות.

  בתחום הטיפול, פותחו לאורך השנים, גישות להתמודדות מערכתית עם תופעת ההתמכרויות.

  בשנים האחרונות הושם דגש מיוחד על גישות למזעור נזקים באמצעות חלוקת מזרקים נקיים ומתן סיוע ראשוני למכורים ולנשים העוסקות בזנות. במסגרת מאמצים אלה, הרשות הישראלית קידמה גם את הפיתוח של מסגרות ושירותי טיפול רגישי מגדר. מסגרות אלה מבטיחות כי יהיו גם שירותים המספקים לנשים מענה המותאם לצרכיהן תוך הבטחה של הגנה ומענה לבריאות האישה.

  בנוסף, פותחו מודלים לשיקום מכורים נקיים באמצעות תמיכה וליוויי בתהליכי מיצוי זכויות והשמה במקומות תעסוקה בקהילה.

 

  

המשרד לביטחון הפנים,
הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת"ד 3985 ירושלים, מיקוד 9103902.
טלפון: 02-5675911.
פקס: 02-6513956


 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
אודות
כרטיס ביקור של הרשות
היבטים חוקיים ומשפטיים
פעילות שנתית
הקו החם
מרכזי טיפול
אגף טיפול ושיקום
אגף אכיפה וחקיקה
אגף חינוך ומניעה
אגף הדרכות ומידע
אגף קהילה
מחקרי המדען
ספרייה ופרסומים
עלוני הסברה
טפסים
קישורים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956