המשרד לביטחון הפנים
הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

פקודת הסמים המסוכנים

החומרים הכלולים ברשימות הסמים המסוכנים

בתוספות ל'פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973' רשומים כל החומרים הצמחיים והסינטיים שאושרו כסמים מסוכנים ועליהם חלים הוראות הענישה ונוהלי פיקוח מחמירים החומרים הכלולים ברשימת הסמים המסוכנים.
 
האמנות הבין-לאומיות מטעם האו"ם מסדירות את הפיקוח על הייצור (לצרכים רפואיים) של חומרים מסוכנים ואת הפיקוח על השימוש לרעה והסחר הלא חוקי בחומרים אלה. שלוש האמנות העיקריות הן:

  • האמנה היחידה בדבר סמים נרקוטיים מ- 1961
  • האמנה בדבר חומרים פסיכוטרופיים מ-1971
  • האמנה נגד הסחר בסמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים מ-1988.

לכל אחת מהאמנות האמורות מצורף נספח של חומרים רלוונטיים שלגביהם חלים סעיפי הפיקוח של האמנה.

  • רשימות החומרים הנרקוטיים לאמנה היחידה בדבר סמים נרקוטיים מ- 1961
  • רשימות החומרים הפסיכוטרופיים לאמנה בדבר חומרים פסיכוטרופיים מ-1971
  • רשימת חומרי המוצא (המשמשים לייצור הסמים) לאמנה נגד סחר בסמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים מ- 1981
     
 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
הקו החם
אגף טיפול ושיקום
אגף אכיפה וחקיקה
אכיפה וחקיקה
אמנות בין לאומיות
שוק הסמים בישראל
פקודת הסמים המסוכנים
פיצוציות
אלכוהול - חוקים ותקנות
אגף חינוך ומניעה
אגף הדרכות ומידע
אגף קהילה
מרכזי טיפול
מחקרי המדען
ספרייה ופרסומים
עלוני הסברה
טפסים
קישורים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956