אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

המשרד לבטחון פנים

המשרד לביטחון הפנים הוא גוף מטה משולב האחראי לאכיפת החוק ושמירת הסדר הציבורי ולפעילות ביטחון פנים במדינת ישראל באמצעות הגופים הבאים: משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר (שב"ס), נציבות הכבאות וההצלה, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול והרשות להגנה על עדים.
אחריות מיניסטריאלית
 
תפקיד המשרד לביטחון הפנים לסייע לשר במימוש אחריותו הכוללת לביטחון הציבור, אכיפת החוק ותפעול מערך הכליאה. כדי למלא את מטרותיו ותפקידיו המשרד לביטחון הפנים מתפקד כגוף מטה משולב המאחד ופועל מול גופיו ומול ממשלת ישראל.
במשרד לביטחון הפנים הוקמה הרשות להגנה על עדים - רשות מבצעית המשמשת כלי מרכזי במלחמה בפשיעה החמורה והמאורגנת ובנזקיה.
השר לביטחון הפנים הוא השר הממונה על הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.
המשרד לביטחון הפנים מרכז את פעילות המטה המקצועי של התכנית הלאומית 'עיר ללא אלימות' - תכנית רב-מערכתית המכוונת להתמודדות עם כלל סוגי ומצבי האלימות בעיר ושיפור תחושת הביטחון האישי של תושבי ישראל.
 
חזון
להוביל לשיפור משמעותי בביטחון האישי, בתחושת הביטחון האישי ובביטחון הקהילתי של האזרחים והתושבים במדינה וליצירתה של חברה בה השמירה על החוק והסדר הציבורי ודחיית אלימות ועבריינות מהווים ערכי יסוד מובילים – כל זאת על מנת לאפשר איכות חיים גבוהה לאזרחי ותושבי מדינת ישראל.
 
יעוד
להוות את הזרוע המרכזית של ממשלת ישראל אשר אמונה על אכיפת חוק, התמודדות מול תופעות
פשיעה, שמירה על הסדר הציבורי והגנה על הציבור מפני טרור; על כליאת אסירים ושיקומם ועל שמירה ופיקוח על עצורים; על הגנה על עדים במסגרת התוכנית להגנת עדים; על מניעת אלימות ועבריינות בחברה; ועל מניעה וטיפול בתחום הסמים והאלכוהול.
http://mops.gov.il/Pages/HomePage.aspx
 
בדיקה
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
בסביבה שלך
קהילה
טפסים
אכיפה וחקיקה
חינוך ומניעה
טיפול ושיקום
לשכת המדען הראשי
אגף הדרכה ומידע
פיתוח משאבי אנוש
תקשורת
נתוני שימוש בסמי
מצגות, סרטים ומולטימדיה
ספרייה ופרסומים
יחידות איתור
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות ללרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956