אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

לשכת המדען הראשי

 

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

 
מטרת לשכת המדען הראשי: לוודא כי המדיניות ואסטרטגיות ההתערבות של הרשות מונחים על ידי ידע מדעי עדכני ומהימן (Evidence Based Policy and Programs).

תפקידי לשכת המדען הראשי: תפקידי המדען הראשי מתמקדים בשני מישורים עיקריים:

  1. בהובלת תהליך ההטמעה של ידע מדעי עדכני ומהימן בתהליכי קביעת מדיניות הרשות וקבלת החלטות, בעיצוב סדרי העדיפויות של יעדי הרשות, בתמיכה בפיתוח ויישום אסטרטגיות ותוכניות התערבות בתחומי המניעה, הקהילה, הטיפול והאכיפה, ובהערכה מדעית של מדיניות הרשות ותוכניותיו.
  2. בהובלת תהליך עיצוב מדיניות המחקר וקביעת סדרי העדיפות במחקר המדעי התומך בתחומי הליבה של הרשות תוך איזון סוגי המחקר על פי צרכי הרשות, ניהול יעיל של תקציבי המחקר, דרבון חוקרים להגשת הצעות בתחומי הצורך שזוהו, פיתוח ויישום נהלים יעילים להוצאת "קולות קוראים" למחקר, לשיפוט הצעות מחקר, לביצוע המחקרים ולהפצה יעילה של ממצאיהם.

תחומי הפעילות של לשכת המדען הראשי:
ביצוע מחקרים אפידמיולוגים: איסוף מידע מדעי אמין ועדכני על שיעורי השימוש באלכוהול, סמים וחומרים ממכרים נוספים, זהויי תת אוכלוסיות בסיכון וקבלת תמונת מצב מהימנה על אוכלוסיות ייחודיות, ניטור מגמות שימוש לאורך זמן וניטור גורמי ההשפעה המרכזיים המהווים מנופים באסטרטגיות ההתערבות המונחות על ידי הרשות.

הובלת הפיתוח וההשמה של מרכז ניטור ארצי:
פיתוח של מרכז ארצי בן-משרדי כחלק ממערכת הניטור האירופאית EMCDDA לריכוז כל הנתונים הרלוונטיים לתחום האלכוהול והסמים מכל משרדי הממשלה למאגר מרכזי אחד שישרת את הרשות ושאר המשרדים ויאפשר קבלת מידע עדכני ובר השוואה עם מרבית מדינות אירופה.

עדכון שוטף של חקר עלויות נזקי השימוש בסמים ובאלכוהול:
שימוש במודלים העדכניים בעולם של חישוב עלויות הנזק בכדי לחקור את העלות של מגוון תחומי הנזק הנגרמים על ידי צריכת הסמים והאלכוהול במטרה לקבל מידע מדויק,שוטף ועדכני שיאפשר לבחון וליעל את ה- cost-effectiveness של מדיניות הרשות במלחמה בסמים ובאלכוהול.

ייזום, מימון ובקרה של מערך תוכנית מחקרי הערכה:
עבודה עם תחומי הטיפול, המניעה והקהילה ברשות לביצוע מערכת מחקרי הערכה לפעולות ולתוכניות המרכזיות של הרשות בשטח, כולל הערכת התוכנית הלאומית לצמצום נגע האלכוהול.

ייזום, מימון ובקרה של תוכנית מחקרים מדעיים ומלגות:
מימון סל של מחקרים מדעיים בנושאי ליבה של הרשות, כולל תמיכה בתלמידי מחקר שבחרו להתמקד בנושאים אילו, במטרה להגדיל את בסיס המידע המדעי הויטאלי לרשות המאפשר פיתוח מדיניות, אסטרטגיות התערבות והחלטות שהינן מבוססות על מידע מדעי עדכני ומדויק. יצירת שותפות עם האוניברסיטאות ומכוני המחקר המובילים בארץ בתמיכה ועידוד המחקר בתחומי הליבה, דרבון חוקרים להשיג מענקי מחקר חיצוניים בשיתוף עם הרשות.

הפצת ממצאים וידע מדעי עדכני לשימוש שוטף:
הטמעת תהליכים למתן מענה מיידי, עדכני ומהימן בנושא הממצאים העדכניים בתחום האלכוהול והסמים לשימוש על ידי נציגי הרשות, ועדות הכנסת וגופים אחרים בעבודתם השוטפת - תוך הקפדה על מידע אחיד ועקבי.

שתוף פעולה בין-משרדי ובינלאומי:
העמקת שתוף הפעולה המקצועי עם הגופים המרכזיים והשותפים העוסקים בנושאי הליבה של הרשות בארץ ובעולם תוך למידה מהצלחות ותרומה למאמץ במלחמה בסמים ובאלכוהול.פרקי האתר בנושא המחקר כוללים את כל המחקרים שמומנו על-ידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול באמצעות מענקי מחקר - החל ממענקים בגובה שכר לימוד, וכלה במענקים עד לגובה כל הוצאות המחקר הריאליות שנדרשו למחקר. באתר לא נכללים מחקרים בתחום הסמים שבוצעו בעידוד או בתרומה מדעית מהרשות, אבל שלא ניתן להם מענק מחקר מהרשות לצורך ביצועם.

תמצית הבקשה ותמצית הממצאים המופיעים באתר מהווים ציטוט מתוך מה שנכתב בהצעת המחקר ובדו"ח המחקר המדעי שהוגש לרשות. לחוקרים נשלח החומר לצורך תיקונו, לפני הדפסתו באתר זה.

השתדלנו לבקש מכל חוקר להגיש תמצית ממצאים אחת, אשר בה כלולים כל ממצאי המחקר העיקריים, גם אם המחקר נמשך יותר משנה. (הסכם המחקר הוא תמיד לשנה, וניתן להארכה כל פעם לשנה נוספת, תוך קבלת דו"ח חצי שנתי ודו"ח שנתי מסכם לכל מחקר ומחקר).

סיווגנו, לנוחיות הקוראים, את הנושאים לפי סוגי המחקר: סקרים, מחקרי הערכה, ומחקרים בסיסיים יישומיים בתחום מדעי החברה ומדעי הטבע.

ישנם מחקרים שתוצאותיהם הובאו במלואם ומחקרים שהובאו לגביהם רק תמצית הממצאים. הכוונה לעתיד הוא להכניס את הדו"ח המדעי המלא של כל המחקרים לאתר זה. בינתיים ניתן להוריד קבצים של חלק מהמחקרים (אלה שנסתיימו מ- 2003 ואילך) בפרק המחקר באתר, הנקרא "מחקרים שהסתיימו", או תחת הפרק "מרכז מידע" באתר, ב-פרסומים online. הדו"חות המלאים המודפסים של כל המחקרים, ופרסומים רבים אחרים, בהם מאמרים בכתבי עת, ספרים ועוד נמצאים בספריית הרשות. אפשר גם לערוך חיפוש במאגר הספרייה על מנת לאתר בה פרסומים על פי נושא, מחבר, שנת פרסום וכדומה. 

   
 
בדיקה
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
בסביבה שלך
קהילה
טפסים
אכיפה וחקיקה
חינוך ומניעה
טיפול ושיקום
לשכת המדען הראשי
לשכת המדען הראשי
מחקרים שהסתיימו
מחקרים - סיכומים
מחקרים בביצוע
סקרי 'יד על הדופק'
פרסומים
סיכומים ומצגות
לקטי ידיעות תקופתיים
קול קורא במחקר ומלגות
הנחיות לדו"חות מדעיים
אגף הדרכה ומידע
פיתוח משאבי אנוש
תקשורת
נתוני שימוש בסמי
מצגות, סרטים ומולטימדיה
ספרייה ופרסומים
יחידות איתור
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות ללרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956